Plants and Projects


Ziyaret WPP
76 MW
HATAY
Günaydın WPP
20,75 MWm / 20 MWe
Balıkesir
Şadıllı WPP
38,5 MWm / 33 MWe
Tekirdağ
Kızılcaterzi WPP
14,4 MWm / 12 MWe
Tekirdağ
Karadere WPP
16 MWm/15 MWe
Kırklareli
Tayakadın WPP
50 MW
İstanbul
Yalova WPP
50 MW
Yalova
Düzova WPP
51,5 MW
İzmir
Salman WPP
27.5 MWm / 20 MWe
İzmir
Ortamandıra WPP
11,2 MWm / 10 MWe
Balıkesir
Uluborlu WPP
61,2 MWm / 60 MWe
Isparta
Karova WPP
30 MW
Muğla

Operating Power Plants


ULUBORLU WIND POWER PLANT
Company: Kavram Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret A. Ş.
Location: Isparta
Capacity: 61,2 MWm/ 60 MWe
Start of Operation: 8,5 MW Nisan 2016
15,3 MW Mayıs 2016
17 MW Haziran 2016
20,4 MW Temmuz 2016


ORTAMANDIRA WIND POWER PLANT
Company:  Serin Enerji Elektrik Üretim          Dağıtım Pazarlama San. Ve Tic.  A.Ş.
Location:  Balıkesir
Capacity:  11,2MWm/10MWe
Start of Operation:
 Mayıs 2015

 

ZİYARET WIND POWER PLANT
Company: Ziyaret RES Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Location: Hatay
Capacity: 75 MW
Start of Operation: 35 MW October 2010
22,5 MW November 2011
7,5 MW February 2014
10 MW May 2014
1 MW August 2015

 

DÜZOVA WIND POWER PLANT
Company: Ütopya Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Location: İzmir
Capacity: 50 MW
Start of Operation: 15 MW August 2009
15 MW September 2010
5 MW February 2013
5 MW May 2013
10 MW March 2014
1,5 MW November 2015

SADILLI WIND POWER PLANT
Company : Çanres Elektrik Üretim A.Ş.
Location : Tekirdağ
Capacity : 38,5 MWm / 33 MWe
Start of Operation : 8,25 MW October 2014
13,75 MW November 2014
16,5 MW December 2014

SALMAN WIND POWER PLANT
Company: Öres Elektrik Üretim A.Ş.
Location: İzmir
Capacity: 27,5 MWm/20 MWe
Start
of Operation:
24,75 MW May 2014
2,75 MW June 2014


GÜNAYDIN WIND POWER PLANT
Company: Manres Elektrik Üretim A.Ş.
Location: Balıkesir
Capacity: 20,75 MWm / 20 MWe
Start of Operation: 12,5 MW November 2012
8,25 MW December 2014

 

KARADERE WIND POWER PLANT
Company: Aysu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Location: Kırklareli
Capacity: 16 MWm/15 MWe
Start of Operation: 11,2 MW June 2014
4,8 MW July 2014

Projects


YALOVA WIND POWER PLANT
Company: Yares Elektrik Üretim A. Ş.
Location: Yalova
Capacity: 50 MW 

 

TAYAKADIN WIND POWER PLANT
Company: İstres Elektrik Üretim A. Ş.
Locaton: İstanbul
Capacity: 50 MW


  


 

KAROVA WIND POWER PLANT
Company: Borares Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Location: Muğla
Capacity: 30,15 MW 


 

KIZILCATERZİ WIND POWER PLANT
Company: Osres Elektrik Üretim A. Ş.
Location: Tekirdağ
Capacity: 14,4 MWm/12 MWe